Kronisk smerte er en sammensatt lidelse som påvirkere flere forhold, både somatsik (kroppslig) helse, psykisk helse og trivsel og hvordan vi forholder oss sosialt. Smerte er en ubehagelig sanselig og følelsesmessig opplevelse. Og det kan være flere årskaker til at smerten har blitt kronisk.

Ofte er det nødvendig med et godt tverrfaglig helsetilbud for at personer som sliter med denne problematikken skal at de skal få et best mulig liv- og minst mulig ubehag.

Kronisk smerte gir økt risiko for utvikling av avhenighet av medisiner og for redusert psykisk helse som feks. angst og depresjon. Angst- og depresjon kan igjen gi utslag i å utvikle kroniske smerter.

image