Lav selvfølelse kan hindre deg i å få et godt liv.

Du du har kanskje uvennlige tanker om deg selv, følelse av å ikke være god nok og usikker? Da kan det være godt- og nyttig å gjøre noe med dette for igjen å få et bedre liv.

Selvfølelse forteller noe om hvordan vi ser på oss selv, hvilken verdi man gir seg selv. Har du for eksempel vansker med å tro at du har samme verdi som andre, eller at du ikke fortjener å ha det godt? Er dette tilfelle, så kan det påvirke livet ditt i en negativ retning- og ødelegge for deg.

mans_portrait