Kathrine Tuen Aase

Spesial sykepleier med fordypning i psykisk helse, helsesøster og i kognitiv terapi.

Har flere års erfaring både fra somatisk- og psykiatrisk helse, både i allmenn- og i spesialisthelsetjenesten. Har erfaring med nyfødte, ungdom, voksne og eldre. Enkeltmennesker, og familier i vanskelige livsperioder og i kriser.

Spesialkunnskap om unge- og voksnes trivsel og psykiske helse. Har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten med flere psykiske lidesler, spiseforstyrrelser, rus og avhenighet og har også erfaring med allmenn psykisk helse fra DPS (Distriktpsykiatrisk senter) i Oslo.

Samt med bakgunn fra somatisk (kroppslige avdelinger)- har jeg også god innsikt- og erfaring med sammehengen med somatisk sykdom, belastninger og hvordan dette påvirker vår psykisk helse.