Søvnproblemer
-en svært hyppig lidelse

Alle mennesker og dyr trenger god søvn for å ha en god helse.

De som har opplevd dårlig søvn, vet hvordan dette kan påvirke humør, arbeidsevne og konsentrasjon.

Mindre enn 15 % med søvnvansker blir fanget opp av helsevesenet, og disse får hovedsaklig sovemedisiner. Sjelden får pasientene tilbud om psykologisk behandling for dette, selv om dette har vist seg å ha best langsiktig effekt.

Kognitiv teapi for soveproblemer, CBT-I, er anbefalt behandling for søvnproblemer. Studier viser at CBT-I gir bedre langtidseffekt enn medisiner, men er noe mer usikkert på kort tid.