Tilbud om timer:
Samtalene og terapitimene foregår fortrinnsvis ettermiddager og kvelder på hverdager, og dagtid i helger.

Dersom du bor langt unna, er det muligheter for konsultasjoner via skype.

Sted:
Terapitimene holdes i lokalene til Nemus på Ullevål stadion, Sognsveien 75 B. Inngang B, 3. etg. Se kart nedert på forsiden.

I kognintiv terapi er det ofte nødvendig å ha terapi timer ute, f.eks i butikker, på buss, i byen, eller andre plasser, alt etter behandlingsbehovet.

Via skype må du ha egen tilgang til datamaskin og skype

IMG_2955