Angst


Å ha angst er noe vi alle opplever innimellom. Vi begynner å skjelve, får vansker med å puste, stivner til, er redd for å besvime, sug i brystet eller magen. Hvis vi har angst over tid kan vi får flere plager- og det kan ha utviklet seg til en angstlidelse. Redsel og angst er signaler som skal tas på alvor. Den kan tappe oss for krefter, gi konsentrasjonsvansker og svekke oss fysisk. Angst kan begrense livsutfoldelse da unnvikelse ofte er et resultat- og dette kan utvikle seg. Angst kan komme snikende- eller plutselig.


Sosial angst:


-er en form for angst som gjør at vi er redde for andres mennesker kritiske blikk, å bli sett, vurdert eller at andre skal danne seg en mening om dem. Mange med sosial angst er veldig sjenerte, og har vært det siden de var unge. De unngår gjerne flere sosiale situasjoner, eller holder dem ut med stort ubehag.


Panikklidelse:


-anfall med stor angst som kommer plutselig og uventet- og kroppen mobiliserer energi for å møte det som vi tror er en reell fare. Dette merkes på kroppen i form av rask puls, svette, skjelving, svimmelhet, følelse av uvirkelighet. Flere som har opplevd panikkangst tror de har fått hjerneproblemer, eller at de dør. Angst for angsten blir et viktig tema.


Generalisert angst:


-mennesker som sliter med generalisert angst har en tendens til å være engstelige hele tiden. De bekymrer seg for vonde ting som kan skje, er urolige og rastløse. Og de bruke ofte mye tid til å gruble og bekymre seg, som et forsøk på å forberede seg på alt det vonde som kan skje. Over tid kan slik bekymring og grubling forverre plagene.


Agorafobi:


-angst for å bevege seg ut alene fra hjemmet, f.ekså i butikken, på kino, reise med kollektiv el. Agorafobi hindrer en i å bevege seg fritt, og kan innsnevre – og gi store konsekvenser for livsutfoldelse.


Spesifikke fobier:


-dette er angst forbundet med spesielle objekter eller situasjoner. F.eks edderkopper, hunder, dypt vann, flyreiser med mer. I tillegg til frykten de opplever er de ofte redd for å miste kontrollen, for at de skal gjøre noe pinlig, besvime el.