Depresjon


Depresjon er en lidelse som stjeler glede, initiativ og overskudd. Den er preget av overdrevet negativ tenkning, søvnvansker, irritabilitet, kroppslig uro og angst.


Depresjon er en sterk risikofaktor som øker fare for å falle ut av inntektsgivende arbeid i kortere- eller lengre perioder. En deprimert person har ofte en urimelig negativ oppfatning av seg selv og sin livssituasjon. Den indre samtalen hos den deprimerte kjennetegnes av mengder av ubehagelige tanker som bidrar til handlingslammelse og ubesluttsomhet. De blir passive og trekker seg tilbake fra sosial omgang med andre. Å gjøre aktiviteter som man tidligere likte og mestret oppleves uoverkommelig eller svært tungt.