Lav selvfølelse


Selvfølelse handler om hvordan du ser på- og aksepterer deg selv og den du er. Samt hvordan du oppfatter verdien av deg selv. 


Lav selvfølels kan kjennes som usikkerhet, selvkritikk og følelser av skyld.