Sinnemestring


I sinnemestring er det viktig å ha fokus på å sette på bremsene i tide, slik at sinnet ikke kommer ut av kontroll og fører til skader. 


Det er viktig å gjenkjenne risikosituasjoner, tidlige signaler og negative tanker. Videre trene på å ta en pause og fokusere på den indre samtalen for å kunne gjennvinne kontrollen.