Traumer


Traumer er alvorlige hendelser som oppleves farlige, overveldende og truende.

Traumatiske hendelser kan gi kraftige reaksjoner som sterk angst og opplevelse av hjelpesløshet. 


Noen ganger varer reaksjonen over tid, og de kan føre til psykiske plager og lidelser.